Právne oznámenie a copyright

copyright

Všetok tovar vyrábané a predávané firmou Martina Zwyrtek pod označenie Pentle a rovnako tak obsah internetových stránok (texty, fotografie) sú chránené právnymi predpismi, konkrétne ochrannými známkami, autorským právom, právom na ochranu priemyselného vlastníctva. Najmä je chránený vzhľad šiat, dizajn, označenie (názov) a fotografie výrobkov. Akýmkoľvek kopírovaním fotografií a textov, napodobňovaním alebo neoprávnenou výrobou a predajom tovaru sa dopustíte porušenia zákona.

This Online store was created using Prestashop Shopping Cart Software, check out PrestaShop's ecommerce blog for news and advices about selling online and running your ecommerce website.